Welke hulp heb ik nodig?

Help mij alsjeblieft om:

1. Te voorkomen dat een frauduleus handelende Rabobank mijn huis afneemt en zorgen dat haar handelingswijze bestraft wordt.
De bank manipuleert de rechtsgang en isoleert mij van mijn sociale omgeving door vrienden te chanteren en zakelijk te benadelen.


2. Waarheidsvinding bij Jeugdzorg te forceren, geluidsopnames verplicht te stellen bij (elk onderdeel van) Jeugdzorg, Jeugd- en familierecht. Inclusief gecontracteerde zorg en -instellingen.
Liegen mag niet. Dat leer ik mijn kinderen ook.


3. Een precedent te creëren dat (medeplichtigheid aan) narcistische mishandeling strafbaar stelt.

 

Doelstelling 1: Voorkomen dat een frauduleus handelende Rabobank mijn huis afneemt en zorgen dat haar handelingswijze bestraft wordt.

Aanpak: overname tenaamstelling hypotheek opdat ik mijn kinderen een solide basis voor herstel kan bieden en het dak boven ons hoofd behoud.

In een beschikking BIJLAGE BESCHIKKING die ik 18 juni heb mogen ontvangen van de advocaten van mijn ex-man wordt aangekondigd dat Rabobank Waalwijk op 30 juli mijn huis zou afnemen t.b.v. executieve verkoop, tenzij ik op die datum kon aantonen de gehele hypotheek en de daarbijbehorende schulden over te nemen. 

Mijn ex-man blijkt, buiten mijn medeweten en schriftelijke toestemming om, een zakelijke lening bij de bank te hebben afgesloten, met het huis als onderpand. Het feit dat de Rabobank deze lening aan mijn ex-man heeft verstrekt zonder mijn handtekening is overigens strafbaar. In deze zijn er nog veel meer handelingswijzen door de bank geweest waarbij mijn positie als cliënt in absurditeit benadeeld is. KLACHT RABOBANK DE LANGSTRAAT

 

De maandelijkse aflossing voor deze lening -welke met behulp van een bevriend advocaat en de rechtsbijstand tijdig is vernietigd en waarvoor de bank mij desalniettemin verantwoordelijk blijft stellen, wordt al enige tijd bewust niet meer betaalt door mijn ex-man. Hij heeft er namelijk met hulp van zijn vader (ex-directeur Rabobank Waalwijk) voor gezorgd dat hij technisch gezien amper inkomen heeft -waardoor hij overigens ook is vrijgesteld van alimentatie. Ik moet hém nu alimentatie betalen. Mijn ex-man woont sinds juli 2016 in een nieuwe woning die zijn vader voor hem heeft gekocht en waarvoor hij ‘huur’ betaalt. Dat zijn ingebrekestelling betreffende de extra lening als indirect gevolg heeft dat de Rabobank beslag zal leggen op de woning, en ik daarmee op straat kom te staan is uiteraard exact de bedoeling.

De afgelopen twee jaar heb ik Rabobank Waalwijk meermaals tevergeefs verzocht om informatie en een afspraak betreffende overname van de hypotheek. Dit werd consequent geweigerd. Men wenste mij geen mogelijkheden te bieden de hypotheek over te nemen. Ook worden mij bankafschriften onthouden en weigert men mij stukken. Hiervoor zou toestemming nodig zijn van mijn ex-man en zijn vader.

Ik kan werkelijk geen enkele andere reden verzinnen voor de rol van kantoor Rabobank dan het feit dat mijn ex-schoonvader hier oprichter en bestuursvoorzitter is geweest en de fusie realiseerde van de huidige bank. Zijn invloed is nog altijd bijzonder groot en het is overduidelijk dat hij achter de schermen de regie voert inzake (onder andere) dit dossier.

Momenteel vecht ik bovenstaand- en ander aantoonbaar strafbaar handelen van de bank aan, ondersteund door een rechtsbijstandsadvocaat. De relatief lage maandlasten kan ik vanuit mijn inkomen dragen. Het probleem is echter dat de Rabobank een borgstelling eist. Waaraan de vriend wiens handel gesaboteerd werd, mij wilde helpen. Dit geld heb ik niet. Als een derde echter garant zou kunnen en willen staan voor dit bedrag dan kan ik hiermee het dak boven mijn hoofd houden. Uiteraard kan ik alle details rondom dit dossier verstrekken.

Veel liever nog zou ik de volledige hypotheek van 320 K willen oversluiten naar een andere financiele instelling, omdat de Rabobank Waalwijk op meerdere vlakken aantoonbaar betrokken is (geweest) bij de missie van mijn ex-man: mijn leven kapot maken.

Doelstelling 2: Waarheidsvinding bij Jeugdzorg forceren, geluidsopnames verplicht stellen bij Jeugdzorg, Jeugd- en Familierecht en mijn kinderen kunnen verzorgen

Aanpak: Hoger Beroep en in cassatie gaan.

Niet opgeven, ofwel Hoger Beroep en in cassatie gaan betreft de énige manier om uit de gecorrumpeerde juridische gijzeling van Jeugdzorg en mijn ex-man te kunnen ontsnappen, mijn kinderen te kunnen beschermen en hen alsnog veilig te mogen opvoeden. En, niet in de laatste plaats, om jurisprudentie te realiseren tegen een organisatie die door haar ronduit malafide handelswijzen -helaas dagelijks- verschillende moeders in dit land doet bezwijken. Jeugdzorg dwong mij als moeder voor veiligheid voor mijn kinderen te kiezen, TRANSCRIPTIE UHP 2016, doch draaide 180 graden bij. De reden hierachter is dat een raadslid namens mij twee meervoudige klachten indiende tegen Jeugdzorg, welke op de meest evidente punten gegrond verklaard werden. Liegen voor de Rechtbank door de jeugdzorgwerker en -nalatigheid werden aangetoond. Dit gezichtsverlies lijkt te hebben geleid tot een structureel beleid om mij uit mijn moederrol te zetten en me monddood te krijgen.

Tot dusverre heb ik liefst VIJFENTWINTIG rechtszaken en procedures moeten doorstaan met tijdens elke zitting Familie- en Jeugdrecht bedrog van JBB en/of mijn ex-man en zijn advocaten, betaald door zijn vader. Bovendien worden afgiften van processen verbaal van de zittingen al drie jaar geweigerd. Ondanks aandringen van mijn advocaten en mijzelf. Deze ongelijke juridische strijd is mij –met slechts een te korte studie Recht vanuit het verleden – inmiddels echter ver boven de pet gegroeid. 

En daarom heb ik NU professionele juridische hulp nodig. Om belastende documenten te combineren en feiten te verwoorden naar het Hof van Justitie en de Hoge Raad. Totdat de pers of de politiek hier uiteindelijk op duikt, want ik heb een hele sterke zaak. Maar die juridische bijstand kan ik zelf niet meer betalen. Mijn rechtsbijstandsverzekering dekt deze niet meer. In dit stadium opgeven zou echter betekenen dat men hier ongestraft mee wegkomt. Dit weiger ik te accepteren, noch te geloven. Iedere donatie voor juridische hulp is dus bijzonder bruikbaar, welkom en eigenlijk pure noodzaak om deze strijd uiteindelijk te winnen. Daartoe heb ik twee sites gelanceerd:

Voor een bijdrages via bankbetaling klik hier

Voor een bijdrages via creditcard klik hier

Hoger Beroep en in cassatie gaan betreft de énige manier om uit de gecorrumpeerde juridische gijzeling van Jeugdzorg te kunnen ontsnappen, mijn kinderen te kunnen beschermen en hen alsnog veilig te mogen opvoeden. En, niet in de laatste plaats, om jurisprudentie te realiseren tegen een organisatie die door haar ronduit malafide handelswijzen -helaas dagelijks- verschillende moeders in dit land doet bezwijken. Geluidsopnames in de rechtbank vinden NIET plaats en zijn zelfs niet toegestaan. Die wet moet om!

Doelstelling 3: Een precedent creëren dat (meewerken aan) narcistische mishandeling strafbaar stelt.

Aanpak: Het blootleggen van tegenwerking, fraude en corruptie op grote schaal.

Tegelijkertijd ben ik dus genoodzaakt strijd te voeren tegen structurele bureaucratische terreur en intimidatie, mede mogelijk gemaakt door mijn ex-schoonvaders connecties, waarbij kennelijk geen enkele wetteloze handelswijze wordt geschuwd. Dat er daarbij sprake is van belangenverstrengeling, is overduidelijk. 

Mijn ex-man zet zijn treiterpraktijken ongestoord door, gesteund door zijn vaders netwerk in Waalwijk waaronder Rotary Club leden, (ex-) Rabobank (ex-) leidinggevenden bij Gemeente- en Politie Waalwijk. Meerdere aangiften en meldingen van huiselijk geweld werden geweigerd en het doen ervan werd gefrustreerd. Bewijslast werd niet nagetrokken, getuigen(-verklaringen) niet gehoord. Klachten naar Politie vonden geen gehoor. Rabobank Waalwijk heeft haar handen ook aantoonbaar vuil gemaakt, door mee te werken aan illegale constructies om financiële handel en wandel van mijn ex-man in samenspraak met zijn vader te verdoezelen. Concreet gaat het hier over het ontduiken van belasting en alimentatie. Stukken en afschriften worden mij onthouden. Al stelt heel het Nederlands bankwezen dat dit niet toegestaan is.

Naast aantoonbaar illegaal en structureel ontduiken van van financiele verplichtingen gaat de manipulatie zelfs zo onvoorstelbaar ver, dat een vriend zijn recent aan mij aangeboden financiële hulp voor juridische ondersteuning en borgstelling voor de hypotheeklasten van het eerste jaar noodgedwongen heeft ingetrokken door toedoen van mijn ex-schoonvader en diens invloed bij Rabobank Waalwijk. De zakelijke rekening courant van 250.000,- van deze vriend werd stopgezet door diezelfde Rabobank, en een reeds mondeling toegezegd handelscontract in Tilburg en Waalwijk bij twee professionele voetbalclubs zal niet doorgaan. Bij beide clubs is de Rabobank sinds jaar en dag een zeer invloedrijke sponsor. Deze vriend uit mijn studententijd geeft aan hiermee een schade te hebben geleden van EUR 350.000,-

Een ander absurd voorbeeld van de invloed van mijn ex-schoonvader bij deze bank is dat ik erachter kwam dat één van de bankmedewerkers mijn ex-man hielp met het verleggen van inkomsten. Nadat ik het desbetreffende schriftelijk bewijs bij de bank heb getoond en hieromtrent een klacht heb ingediend is mijn privacy geschonden, met als gevolg dat de vrouw van deze medewerker mij kon opzoeken en me voor mijn eigen huis fysiek aanviel.

Het feit dat de eigenaresse van advocatenkantoor van mijn ex-man in de Raad van Commissarissen van diezelfde bank zit, en tevens een clubgenoot is van mijn ex-schoonvader bij Rotary Waalwijk, toont eveneens aan dat de Rabobank mijn ex-man bijstaat in een persoonlijke strijd. Met mijn verzoek om deze absurde gang van zaken bij het nationale hoofdkantoor te melden weigerde Rabobank Waalwijk iets te doen.

Inzake deze narcistische terreur met behulp van een notabelennetwerk beschik ik over een enorme dropbox vol ongelooflijke doch feitelijke bewijslast, zowel schriftelijk als in audio. Deze passages geven al een indicatie over de feiten die ik kan aantonen, maar er is meer. Ik wil hetgeen ik als moeder van drie kinderen meemaakte openbaar maken en juridisch aanvechten. Daarbij heb ik vooral hulp nodig met het maken van transcripties, het opnieuw indienen van alle strafbare feiten met de juiste juridische grondslag. Mijn missie blijft om een Officier van Justitie te vinden die deze terreur wèl durft aan te pakken. Verder vraag ik hulp mij te ondersteunen schadevergoedingen te claimen. In dezen werd ik door de regiodirectie van Jeugdzorg Brabant, na gegrond verklaarde klachten, verwezen naar de vestigingsmanager doch zover kreeg ik geen reactie.

Daarnaast vraag ik jullie hulp bij het ordenen en in volgorde zetten van mails, bestanden, Whatsapp-berichten en andere communicatie. Geen geld dus, maar gezond verstand, scherpte en nauwkeurigheid. En de drive om onrecht te stoppen. Als jij deel zou willen uitmaken van mijn Team Dropbox, stuur me dan een persoonlijk bericht via deze website.

13 gedachten over “Welke hulp heb ik nodig?”

 1. Beste Trudy, wat een vreselijk trieste situatie voor jou en jouw kinderen. Zelf heb ik een goed huwelijk, maar helaas heb ik om mij heen iemand die in een soortgelijke situatie zit. Ik ben ook wel eens mee geweest naar de Raad en Jeugdzorg en diverse voogden gesproken. Vreselijke figuren en overal is iedereen uit op macht en niemand kijkt naar de kinderen. Jouw ex zal niet alleen een narcist zijn maar ook een psychopaat. Je gaat het niet van hem winnen door te vechten! Hij wint alle voogden om zijn vinger en ze stinken er allemaal in. Heb je wel eens met Pieter Vermeulen gesproken (mediat.nl) of Jan Storms (van het boek destructieve relaties op de schop, over psychopaten/narcisten). Deze mannen helpen je hoe je met types als jouw ex om kan gaan. Verder is Jet van Holland denk ik een advocaat die de strijd met Jeugdzorg durft aan te gaan. Zij is voor niemand bang. Als moeder gun ik jou en jouw kinderen het contact met elkaar. Het Rabobank verhaal is wel een lastige. Wellicht kan Jet je hiermee helpen. Sterkte!

 2. Hallo Trudie ja zo gaat dat altijd met dit geld systeem. Het doet mij goed dat u door zet. Dat zo’n rabobank niet aan gepakt kan worden zegt al weer genoeg over hoe het echt gaat in nl. Heel veel mensen weten dat niet. Dat de politie ook corrupt is en ons gewone mensen niet helpt met bescherming tegen de kwaden, de narcisten. Ik heb een verband ontdekt wat eigenlijk niet te geloven is maar toch waar. Bent u zelf een hsp. Zal mij niks verbazen. Dit klinkt raar misschien maar u zal wel veel gewend zijn en anders wen d’r maar aan. Om schakelen. Het al ziende oog de verkeerde stroming vaart door nl en andere landen. Dit heeft met het verhaal van Jezus Christus ???? te maken. De bijbel is verkeerd vertaald en wij worden hier als op aarde als slaven gehouden. Onze kinderen die in dit systeem komen misbruikt door hoge heren en dames. Heel veel sterkte ermee. Amen Sjalom Shalom. Als bekent word wie ik echt ben en wie wij zijn op aarde hef ik jeugdzorg op.

 3. Beste Trudi, Wat hebben we met een verschrikkelijke wereld te maken. Nu ben ik als (huis)vader door een narcistische ex en GI (jeugdzorg JBG,Raad, etc) in dezelfde situatie gekomen. Sinds kerst heb ik mijn oudste dochter (14) en jongste zoontje(8) niet meer ontmoet. Mijn oudste zoon (13) komt zelf naar me toe (kleine omgang) maar hij is twee keer weggelopen bij zijn moeder. Is vervolgens uit mijn huis weggehaald! Mijn zoon (13) heeft bij 5 rechters (verhoor) aangegeven dat hij bij zijn vader wil wonen. Hier wordt NIET naar geluisterd! Nu gaat de GI en ex voor een pleeggezin/kindertehuis.
  Met Welke HULP Kan Ik Verder?

 4. Beste Trudi,
  Ben me er in gaan verdiepen sinds 24 maart jl toen haar twee kinderen uit huis zijn gedeporteerd.
  Begint bij art 1 van de grondwet, kort iedereen gelijk te behandelen. De rechter zweert trouw aan de aardse koning zie hiervoor court of zion op google en fb. Bij avaaz loopt hier een actie voor ook via https://secure.avaaz.org/nl/community_petitions/MARK_RUTTE_president_van_nederland_MARK_RUTTE_president_van_nederland_STOP_kindjachtpartijen_en_satanisch/?zGDvV
  Dan heb je te maken met genootschappen zie want to know op google.
  Ongetwijfeld ben je hiermee bekend.

 5. Beste Trudi, ik wens u allereerst veel sterkte met je strijd tegen je ex. Daarnaast zou ik je gaarne iets willen sturen welk voor u ook interessant is. Ik kan daar hier niet op in gaan vanwege diverse redenen.
  Kunt u mij even mailen ? Dan stuur ik het aan u door.

  Groeten,
  Bert.

 6. Mijn hart is vervuld van vreugde en daardoor heb ik geen woorden meer om Lord Bubuza te bedanken voor het helpen om mijn vriendin terug te krijgen. Ik had ruzie met mijn vriendin en dit leidde tot ons uiteenvallen, ik deed er alles aan om contact met haar op te nemen en haar te laten zien hoe erg het me speet, maar ze weigerde terug te komen. Ik was verdrietig en bleef een eenzaam leven leiden, ons uiteenvallen trof mij en ik kon niet meer van elkaar houden, dus vertelde ik mijn vriend alles wat er gebeurde en we zochten samen naar een oplossing op internet en we zagen verschillende getuigenissen van mensen die waardeerden en bedankten Lord Bubuza omdat hij hen hielp hun geliefden terug te krijgen, dus nam ik contact op met Lord Bubuza voor hulp en vertelde hem mijn probleem. Ik deed precies wat Lord Bubuza me vertelde en tot mijn grote verbazing belde mijn vriendin me om haar te vergeven en haar terug te nemen. Het was voor mij een droom, dus terwijl ik bij mijn vriendin in huis zat, kwam ze binnen, viel huilend op haar knieën en smeekte me haar te vergeven en sindsdien leven we gelukkig zonder ruzie of ruzie. Ik heb mezelf beloofd dat ik de wereld zal laten weten over heer Bubuza en hoe krachtig en snel hij is in het helpen van mensen. Heeft u problemen? Neem contact op met Lord Bubuza via whatsapp :: +1 505 569 0396 of e-mail: lordbubuzamiraclework@hotmail.com .!

 7. Hi Trudi,

  Ik had/heb een bod gedaan op jouw huis (massenetstraat?) en daarna even uit nieuwsgierigheid de namen van de verkopers gegoogled toen ik opeens jouw pagina tegen kwam.

  Had gehoord dat het om een echtscheiding ging, maar wat een verhaal. Heb de kant van jouw ex-man natuurlijk niet gehoord maar voel mij nu wel een beetje schuldig dat ik een bod heb gedaan.

  Ik weet niet of ik/iemand anders je nu nog kan helpen aangezien jullie als het goed is het beste bod aan het bespreken zijn en dus erg kort dag is. Maar, wat ik wel voor je kan doen is (mocht mijn bod “winnen”) je op zijn minst wel iets meer tijd geven zodra alles rond is dan de andere kopers om zo alles beter op een rijtje te zetten.

  Sterkte!
  Groetjes, Ralph

 8. Lieve Trudi, ik herken de handelswijze van de narcist. Het scheelde weinig of ook ik werd het slachtoffer omdat ex huis als wapen tegen mij gebruikte. In mijn geval was er echter geen derde partij bij betrokken. Het is nu 4 jaar geleden en financieel is het nog steeds lastig voor mij. Zodra hier verbetering in komt zal ik zeker aan je denken. Op dit moment stuur ik je veel kracht en zal ik het bericht met liefde delen.
  Liefs,
  Ana <3

 9. Vreselijk. verschrikkelijk allemaal, ontzettend triest voor jou en voor de kids. Ik werd er misselijk van die corrupte beesten om je heen, wat een situatie. Ik bid en hoop voor jou en voor de kids dat gerechtigheid gaat plaats vinden.

  Ik heb mijn dochtertje van 6 jaar bijna twee jaar niet meer gezien door valse aangiftes van misbruik door ex partner.

  Ik heb je bericht gedeeld met https://vaderkenniscentrum.nl/

  Ik wens je ontzettend veel sterkte en kracht.

  lieve groet,

 10. Ik reageer incognito om jullie/jou ff op de goede weg te helpen, er is geen Woningcorporatie Casade bekend bij de KvK te Nederland, wel is er een Stichting Casade bij de KvK geregistreerd onder KvK 18111768 – Dat er sprake zou zijn van een woningcorporatie woningbouwvereniging is ronduit een leugen, verdraaien van de waarheid, gebaseerd op frauduleus handelen (zo bij rechte bewezen).

  Stichting Casade heeft de nare gewoonte SPOOKBRIEVEN te sturen, dwz brieven die niet ondertekend zijn, brieven die niet ondertekend zijn hebben totaal geen enkele rechtsgeldingheid. Krijg je dergelijke brieven, niets van aantrekken, niet op reageren, wel bewaren en vooral meenemen in een aangifte.

  Aangifte doe je op grond van Artikel 285b van Strafrecht, de Politie heeft inzake dit artikel geen opsporingsbevoegdheid en moet dit direct doorsturen aan het O.M. die het op zijn beurd weer direct doorstuurd aan het Hof van het Gerechtshof van jouw Provincie, voor Brabant is dat Tilburg.
  Dit artikel 285b van Sr behelst oa. belaging / stalking. Het voortdurend ontvangen van SPOOKBRIEVEN van bv personen die niet ondertekend zijn, spookbrieven, is een ernstige vorm van niet alleen oplichting maar vooral ook belaging.

  Ben je Veteraan dan doe je aangifte bij de Koninklijke Marechassee, die handeld iets anders, stuurt het niet door naar het OM maar naar de MIVD en dan wordt het een Staatsonderzoek, zoals in onze kwestie. Ik had daarbij ook nog eens de status van Militiar, dwz niet ik wordt aangevallen maar de Staat der Nederlanden en indirect de Koningin destijds zelf.
  Daartoe werdt de boete een factor 2 tot 3 hoger, er hebben daarbij 6 leidinggevenden van Casade voor de Rechter gestaan waarbij er een afgevaardigde van de Militaire kamer aanwezig was.
  Namen wie dit allemaal waren ga ik hier niet noemen ivm de Wet op de Privacy, maar ik denk wel dat je tussen de regels kan lezen wie ik hier ook bedoel.

  In onze kwestie heeft zelfs de Burgemeester van Waalwijk een DOUW gekregen van de MIVD, hierdoor kon hij niet meer op andere functies naar andere plaatsen verkozen worden. Zelfs Mass is totaal ontbonden, zelfs politiepost Sprang-Capelle is totaal vervangen wegens verregaande vriendjespolitiek & corrupte verbanden met de zogenaamde woningbouwcorporatie Casade.

  Kortom, deze Militair Veteraan heeft dit zooitje eens goed aangepakt middels de KM & MIVD, alle 6 hebben een boete van de 6e catogorie gekregen, een Staats strafblad voor de rest van hun leven en van Gurp is hierdoor zijn titel Drs. verloren onder andere, alle anderen hebben door dat strafblad geen kans meer op een andere baan en zijn voor de rest van hun leven veroordeeld tot Stichting Casade, want een bewijs van goed gedrag krijgen ze nooit meer.

  Wij hebben op grond van deze spookbrieven ALLE 15 rechtszaken telkens weer gewonnen van dit zogenaamde woningcorporatietje, omdat het zijn zaakjes juridisch niet op orde had, vaak bijgestaan door De Laat Gerechtsdeurwaarder welke volledig van hen afhankelijk is.
  Ze weten niet eens hoe men aangetekende post met antwoord versturen moet.

  Trouwens, jij/wij als ‘huurder’ kan/kunnen zelf de WET uitmaken wanneer jij post wenst te ontvangen van een verhuurder als deze voortdurend als een foute/slechte verhuurder blijft gedragen zoals:

  1) geen E-mails meer wenst te ontvangen
  2) akkeen de huurnota wenst te ontvangen
  3) alleen post van Stichting Casade wenst te ontvangen welke door een medewerker aangerijkt dienst te worden persoonlijk aan de deur waar bv beide namen van de huurders op staan, bv alleen op di & do tussen 2 bepaalde tijdstippen in de middagen in.
  4) enzovoort.

 11. Beste Trudi,

  Wij proberen al een poosje om jou telefonisch te bereiken maar krijgen je niet aan de lijn, vandaar dat we het even zo proberen.
  Het gaat om de huurauto die je nu in je bezit heb ivm de schade aan je eigen auto. Wil je zo snel mogelijk contact met ons opnemen ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *